Plan zajęć pozalekcyjnych znajduje się w dzienniku elektronicznym szkoły