Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

w Walimiu

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, opiekuńczych

i wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

 

 Dni wolne

Uwagi 

1 września 2021r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

23-31 grudnia 2021r.

Zimowa przerwa świąteczna

31 stycznia – 13 lutego 2022r.

Ferie zimowe

14-19 kwietnia 2022r. 

Wiosenna przerwa świąteczna

24, 25, 26 maja 2022r.

Egzamin ósmoklasisty

24 czerwca 2022r.

 Zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych,

organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

12 listopada 2021r. (piątek)

7 stycznia 2022r. (piątek)

2 maja 2022r. (poniedziałek)

1 czerwca 2022r. (środa)

17 czerwca 2022r. (piątek)