Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

w Walimiu

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, opiekuńczych

i wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

 

 Dni wolne

Uwagi 

4 września 2023r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

23 – 31 grudnia 2023r.

Zimowa przerwa świąteczna

15 – 28 stycznia 2024r.

Ferie zimowe

28.03. – 2.04.2024r. 

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 16maja 2024r.

Egzamin ósmoklasisty

21 czerwca 2024r.

Zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych,

organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

22 grudnia 2023r.

2 maja 2024r.

31 maja 2024r.

3 czerwca 2024r.