Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nasza szkoła przystąpiła do projektu w 2021r., i uzyskała wsparcie finansowe a od roku 2022 nauczyciele wykorzystują do zajęć wyposażenie dostarczone do szkoły w ramach programu #Laboratoria przyszłości.

Zakupiony sprzęt w ramach programu to: Drukarka 3d, zestawy Lego Edukation Spike, roboty Genibot, robot M.A.R.K, robot Abilix Krypton 4, zestaw prototypowy Raspberry Pi, zestaw mikrokontrolerów, zestaw mikrofonów bezprzewodowych Rode, Aparat fotograficzny z funkcją kamery, zestaw oświetleniowy, kamerę Go pro, mikroskop elektroniczny, stacja lutownicza.

Roboty i zestawy prototypowe z mikrokontrolerami zostaną wykorzystane na zajęciach informatyki, zajęciach pozalekcyjnych, podczas lekcji w klasach 1-3 do nauki programowania i rozwijania umiejętności TIK, drukarka 3d posłuży do wykonywania pomocy szkolnych wykorzystywanych na lekcjach a uczniowie podczas projektowania będą nabywać umiejętności procesu projektowania obiektów 3D. Sprzęt fotograficzny i oświetleniowy będzie służył podczas uroczystości szkolnych.

Zajęcia z robotyki

Druk 3D