Ogólnopolski Program Edukacyjny – „Trzymaj Formę”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wałbrzychu realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę”. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin przez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

W ramach programu „Trzymaj Formę” zrealizowaliśmy projekt eTwinning „Recepta na zdrowie”, którego głównym celem było propagowanie zasad zdrowego stylu życia.