Samorząd szkolny w roku szkolnym 2019/2020

Samorzad

Samorząd Szkolny 2018/2019 

Samorząd szkolny Samorząd

3 października 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów
w Walimiu odbyły się wybory do nowego Samorządu Szkolnego. Poprzedzała je kampania wyborcza oraz osobista prezentacja kandydatów przed społecznością uczniowską. Kandydaci odpowiadali na pytania swoich wyborców. Był to niezwykle trudny egzamin.

Następnie uczniowie wszystkich klas, a także nauczyciele głosowali na wybranych kandydatów. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała pani Jadwiga Pakuła. Komisja w składzie: Mateusz Mleczko, Wiktoria Chraścina, Patryk Schab, Dominik Rapciak, Jakub Młot i Damian Tyka, przeliczyła wszystkie głosy i wyłoniła zwycięzców.

Skład Samorządu Szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu w roku szkolnym 2018/2019 prezentuje się następująco:

Przewodniczący – Piotr Pol

Zastępca – Oliwia Zelek

Rada Samorządu – Patrycja Wróbel, Julia Zocek, Wiktoria Staszczyk, Kacper Kwiatkowski

Dzień 3 października w naszej szkole to była lekcja prawdziwej demokracji. Członkom nowego samorządu życzymy powodzenia i realizacji swoich obietnic wyborczych.

Opiekunowie Samorządu Szkolnego: Izabella Woldan i Sylwia Szymańska

 

Samorząd Uczniowski 2017/2018

Przewodnicząca – Julia Dębicka

Zastępca – Julia Zocek

Członkowie Samorządu:

Aleksandra Kucia, Iwona Koziara, Dominika Kowalska, Magdalena Kowalska, Wiktoria Chraścina i Elżbieta  Drabik.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja złożona z wybranych uczniów reprezentujących różne klasy.

Koło dziennikarskie PSP Walim

Samorząd Szkolny 2017-2018