Plan lekcji znajduje się w dzienniku elektronicznym szkoły.