Adres

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu
ul. Boczna 8
58-320 Walim

tel.  sekretariat: 
74 845 73 50

e-mail: pspwalim@wp.pl

Sekretariat