Psycholog szkolny Monika Szczygieł w roku szkolnym 2023/2024 służy pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00.

Wspieranie Samooceny Dzieci w Wieku Szkolnym: Klucz do Zdrowego Rozwoju.

         Wiek szkolny jest okresem życia, który odgrywa kluczową rolę
w kształtowaniu tożsamości i samooceny dziecka. To właśnie wtedy, gdy dzieci zaczynają eksplorować siebie i świat wokół nich, wdrażają zdobywane umiejętności społeczne i emocjonalne. Wsparcie samooceny w tym okresie jest niezwykle istotne, ponieważ pomaga kształtować pewność siebie, pozytywne myślenie oraz zdolność radzenia sobie z wyzwaniami. W artykule tym omówię znaczenie samooceny u dzieci w wieku szkolnym oraz jak rodzice, nauczyciele i opiekunowie mogą wspierać jej rozwój.

         Czym jest samoocena?

         Samoocena to subiektywna ocena siebie, która wpływa na to, jak dziecko postrzega siebie i swoje umiejętności. Jest to fundamentalna część zdrowego rozwoju emocjonalnego i społecznego. Dzieci, które posiadają wysoką samoocenę, są bardziej skłonne do podejmowania wyzwań, wykazują większą motywację do nauki i rozwoju, a także są bardziej odporne na stres i krytykę.

Z drugiej strony – niska samoocena może prowadzić do różnych problemów emocjonalnych, takich jak lęk, depresja czy izolacja społeczna. Dzieci o niskiej samoocenie mogą unikać nowych doświadczeń, unikać ryzyka i poddawać się presji rówieśników.

         Jak można wspierać rozwój samooceny u dzieci w wieku szkolnym?

Stosujmy pochwały i uznanie, które są kluczowe dla budowania pozytywnej samooceny u dzieci. Ważne jest, aby doceniać ich wysiłek i osiągnięcia, nawet te drobne. Dzieci potrzebują wiedzieć, że są ważne i wartościowe.

Stwórzmy bezpieczne środowisko- zapewnienie dzieciom bezpiecznego i wspierającego środowiska jest niezwykle istotne. Dzieci powinny czuć, że mogą być sobą, wyrażać swoje uczucia i myśli bez obawy przed oceną czy krytyką.

Dbajmy o rozwijanie umiejętności społecznych: nauka umiejętności interpersonalnych, takich jak rozwiązywanie konfliktów czy komunikacja, może pomóc dzieciom w budowaniu pewności siebie. Dzieci, które potrafią nawiązywać pozytywne relacje z innymi, często lepiej radzą sobie z wyzwaniami.

Kolejnym ważnym aspektem jest wspieranie niezależności: Zachęcanie dzieci do podejmowania samodzielnych decyzji i rozwiązywania problemów pomaga im budować poczucie własnej wartości. Dzieci powinny mieć okazję do podejmowania odpowiedzialności za pewne zadania i podejmowania ryzyka.

Zezwalajmy na rozwijanie zainteresowań: Pomaganie dzieciom odkrywać swoje pasje i zainteresowania może budować ich poczucie własnej wartości. Dzieci, które angażują się w aktywności, które kochają, często rozwijają większą pewność siebie.

Udzielajmy wsparcia w radzeniu sobie z porażkami –  ważne jest, aby dzieci uczyły się, że porażki i błędy są częścią życia i że można z nich wyciągnąć cenne nauki. Pomaganie dzieciom radzić sobie z niepowodzeniami i pokonywać trudności jest kluczowe dla budowania odporności psychicznej.

Zachęcajmy dzieci do zdrowej konkurencji – rywalizacja może być zdrowa, ale ważne jest, aby dzieci wiedziały, że wartość nie zależy tylko od wyników w konkursach czy zawodach. Ważniejsza jest duchowa rywalizacja i rozwijanie umiejętności, niekoniecznie zwycięstwo.

         Reasumując, wspieranie samooceny dzieci w wieku szkolnym to kluczowy element ich zdrowego rozwoju emocjonalnego i społecznego. Rodzice, nauczyciele i opiekunowie odgrywają istotną rolę w tym procesie poprzez tworzenie bezpiecznego środowiska, rozwijanie umiejętności społecznych, zachęcanie do niezależności i pomaganie w radzeniu sobie z trudnościami. Wzmacnianie samooceny u dzieci pomaga im stawać się bardziej pewnymi siebie, odważnymi i odpornymi na wyzwania życiowe.

Monika Szczygieł

„W jaki sposób zorganizować dzieciom optymalne warunki do nauki w domu?”.

Poniżej znajduje się kilka praktycznych wskazówek, dotyczących warunków i organizacji nauki dziecka w domu, które mogą rozwiać Państwa wątpliwości:

1. Dopilnujcie, by dziecko wstawało o stałej porze – najlepiej o takiej samej
jak odbywały się zajęcia lekcyjne.

2. Planujcie z dziećmi ich dzień. Pamiętajcie o właściwych proporcjach czasu nauki
i odpoczynku.

3. Ustalcie z dzieckiem godziny, w których będzie uczyło się i odrabiało lekcje. Najlepiej zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Określcie: czego dzieci mają się nauczyć (przedmiot, zakres materiału), ile czasu im to zajmie, jakie materiały powinno zgromadzić,
by zacząć naukę (np. zeszyt, książkę, wydrukować zadanie, otworzyć stronę w e-podręczniku)

4. Wyznaczajcie przedział czasowy (od – do), w którym dzieci będą się uczyły.
Starajcie się trzymać określonych terminów.

5. Sporządźcie rozkład zajęć uwzględniający czas na naukę, rozrywkę i porcje ruchu.

6. Pamiętajcie o przerwach relaksacyjnych (ale nie dłuższych niż 15 minut).

7. Podzielcie wspólnie materiał do nauki na partie: zróbcie grafik – zapisujcie bieżące zadania do wykonania, zlecane przez nauczycieli danych przedmiotów i terminy ich realizacji. Grafik umieśćcie w widocznym miejscu. Odznaczajcie zrealizowane zadania – to bardzo motywuje, bo jest wizualnym odzwierciedleniem wykonanej pracy!

8. Nie zapominajcie o aktywności ruchowej, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mózgu.

9. Przygotujcie stałe miejsce do pracy z odpowiednim oświetleniem i usytuowaniem zależnym od tego, którą ręką posługują się dzieci. Pokój powinien być wyposażony
w biurko/stolik i krzesło przystosowane do wzrostu dzieci.

10. Dbajcie o to, by w miejscu nauki nie było zbyt wielu rzeczy, które mogą dzieci rozpraszać.

11. Przed rozpoczęciem zdalnej nauki wywietrzcie pokój.

12. Zadbajcie o miłą atmosferę, pozbawioną pośpiechu, nerwowości.

Drugie z pytań brzmi zapewne „W jaki sposób motywować dziecko
do systematycznej nauki w warunkach domowych?”.

Odpowiadając na to pytanie istotne jest by pamiętać, że można dziecko zmusić, żeby siedziało przy biurku, żeby wpatrywało się godzinami w podręcznik czy nawet żeby odrobiło lekcje, ale do nauki – nigdy. Maluch czy nastolatek będzie się pilnie uczyć tylko wtedy,
gdy będzie mu to sprawiać przyjemność oraz gdy będzie przekonany, że jest mu to potrzebne. Jak zatem zachęcić dziecko do nauki? Przede wszystkim porozmawiaj z dzieckiem,
dlaczego i po co musi codziennie się uczyć. Uświadom, że jego systematyczna praca będzie zweryfikowana przez nauczycieli i pozwoli w przyszłości spełniać ich marzenia.

Ważne jest też by:

1. Traktować naukę dziecka, jako rzecz świętą. Nie przerywać mu, nie wołać do telefonu, wyłączać wszelkie źródła dźwięku.

2. Wszystkie dzieci uczyły się w tym samym czasie. Niech żadne wtedy nie ogląda telewizji i nie gra na komputerze. To podstawowy błąd rodziców, aby pozwolić, by jedno
z dzieci się bawiło, gdy drugie się uczy.

3. Nauczyć dziecko traktować naukę jak wyzwanie. Pokazywać mu, jak wartościowe jest robienie czegoś, czego jeszcze nigdy się nie robiło, a co wydaje się trudne.

4. Chwalić dziecko po każdej przerobionej partii materiału, ale nie zapominać o tym, by nie szafować pochwałami. Doceniać prawdziwy wysiłek i trud oraz konsekwencję dziecka.

5. Wpajać dziecku pogląd, że mądrość to coś, nad czym trzeba pracować.

6. Nie wyręczać dziecka w odrabianiu lekcji. To bardzo ważne. Kiedy prosi o pomoc, nie podawać mu gotowych rozwiązań, ale jedynie na nie naprowadzać, udzielać wskazówek, wyjaśniać wątpliwości. Zachęcać do samodzielności. Samodzielnie rozwiązane zadanie może dostarczyć dziecku dużej satysfakcji, wzmacnia w nim również poczucie, że jest w stanie poradzić sobie z trudnościami.

7. W sytuacji zniechęcenia wskazywać na postęp, jaki już poczyniło dziecko
w wykonanych zadaniach ( w tym celu każdego dnia należy zadania spisać na kartce i skreślać je po ich wykonaniu).

8. Podkreślać sukcesy, zamiast braków. Jeśli dziecko ma ogromne problemy z jednym przedmiotem, zachęć je, by na lodówce pojawiła się kartka: „Co już umiem”. Codziennie przed snem zapiszcie na niej to, czego dziś dziecko się nauczyło oraz to, w czym jest kompetentne. Nawet, jeśli to będą tylko dwie daty lub cztery słówka. Zwróć uwagę dziecka, jak szybko kartka się zapełniała, o ile stał się mądrzejszy przez kilka dni.

9. Wspólnie ustalać dużą nagrodę po wykonaniu całej pracy, w postaci czasu na rozrywkę. Ustalcie z dzieckiem rozrywki w hierarchicznym porządku od najmniej nagradzających do najbardziej pożądanych. Adekwatnie do zaangażowania dziecka w danym dniu wyraźcie zgodę na zabawę z określonej pozycji hierarchii.

Wspierająca postawa rodzica, konsekwentne przestrzeganie stałych pór w planie dnia dziecka, jasno sprecyzowane oczekiwania wobec niego w sytuacji nauki poza szkołą mogą ułatwić dziecku przystosowanie się do tej nowej sytuacji.

Więcej informacji na temat motywowania dziecka do nauki w domu znajdziecie Państwo w załączonym artykule.

Czytaj więcej >>