Zebrania z rodzicami rozpoczynające rok szkolny 2023/2024 – 11 września 2023r. o godz. 16.00

Ogólne warunki ubezpieczenia

Informacja dot. przetwarzania danych SIP

OWU_NNW Ochrona Dziecka

 

TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

Lp.

Klasa

Temat spotkania

Wychowawca

1

Przedszkole

(3-latki)

1. Jak przygotować dziecko do pojscia do szkoły.

2. Neurobiologia – dlaczego tak ważne jest stymulowanie dziecka w wieku przedszkolnym.

3. Dieta – wpływ na rozwój i zachowanie dziecka.

4. Głośne czytanie – pozytywny wpływ na rozwijanie wyobraźni i słownictwa u dzieci.

2

Przedszkole

(4-latki)

1. Głośne czytanie – pozytywny wpływ na rozwijanie wyobraźni i słownictwa u dzieci.

2. Rola rodzica w kształtowaniu właściwych postaw.

3. Wpływ diety na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.

4. System motywowania dzieci.

Jan Laszkiewicz

3

Przedszkole

(klasa „0”)

1. Wpływ diety na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.

2. Rola rodzica w kształtowaniu właściwych postaw.

3. Rola rodzica w upowszechnianiu czytelnictwa.

4. Wstępne omówienie gotowości szkolnej.

4

Przedszkole

1. Wpływ diety na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.

2. Głośne czytanie – pozytywny wpływ na rozwijanie wyobraźni i słownictwa u dzieci.

3. Jak przygotować dziecko do nauki czytania i pisania.

4. Omówienie gotowości szkolnej.

5

I a

1. Zdrowe żywienie – dieta dla mózgu.

2. Dojrzałość szkolna.

3. Pojęcia związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

4. Autorytet rodziców i nauczycieli.

Beata Szarek

6

 I b

1. Rozwój fizyczny i psychiczny dzieci w mlodszym wieku.

2. Motywowanie dziecka do nauki.

3. Zdrowe odżywianie.

4. Jak rozbudzić zainteresowania czytelnicze w młodym wieku.

Sonia Sokołowska-Piłat

7

II

1. Wspieram dziecko w procesie edukacyjnym.

2. Zdrowe żywienie.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i pojęcia z nią związane.

4. Co powinno umieć dziecko kończące edukację wczesnoszkolną.

Magdalena Ciołkowska

8

III

1. Wpływ frekwencji na osiągnięcia edukacyjne ucznia.

2. Wpływ diety na rozwój fizyczny i umysłowy dziecka.

3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i pojęcia z nią związane.

4. Znaczenie autorytetów w życiu młodego człowieka.

Izabella Woldan

9

IV

1. Jak się uczyć, żeby się nauczyć?

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i pojęcia z nią związane.

3. Jak motywować dziecko do nauki?

4. Znaczenie autorytetów w życiu młodego człowieka.

Bartosz Prętki

10

Vb

1. Wpływ frekwencji na sukcesy lub porażki edukacyjne uczniów.

2. Znaczenie autorytetów w życiu młodych ludzi.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i pojęcia z nią związane.

4. Wpływ diety na rozwój fizyczny i umysłowy dziecka.

Anna Soćko

11

Va

1. Dopalacze mogą Cię wypalić.

2. Wpływ fast-foodów na zdrowie i życie człowieka.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i pojęcia z nią związane.

4. Znaczenie autorytetów w życiu młodego człowieka.

Aleksandra Wójcik

12

VI

1. Trening rodzinny.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i pojęcia z nią związane.

3. Znaczenie autorytetów w życiu młodego człowieka.

4. Aktywność fizyczna a rozwój intelektualny.

Sylwia Szymańska

13

VII

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i pojęcia z nią związane.

2. Utrata autorytetu przez rodziców.

3. Jak mądrze wspierać dziecko w trudnych chwilach?

4. Jestem rodzicem czy koleżanką?

Sylwia Jurczewska-Fuksa

14

VIII

1. Wybór szkoły i zasady rekrutacji.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i pojęcia z nią związane.

3. Cyberprzemoc i zachowania seksualne w sieci.

4. Jak pomóc dziecku przed egzaminem – metody radzenia sobie ze stresem.

Katarzyna Flis