czynna od poniedziałku do piątku czynna w godzinach   700 – 1600

Regulamin świetlicy szkolnej

Procedura postępowania podczas zajęć

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Świetlica jako instytucja wewnątrzszkolna wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.

Świetlica jest  czynna codziennie.

Opieką objęci są uczniowie Szkoły Podstawowej zapisani w dzienniku i uczniowie dowolnie korzystający z zajęć oraz uczniowie dojeżdżający z Dziećmorowic, Jugowic, Zagórza Śl. Michałkowej, Glinna, Niedźwiedzicy.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest:

Przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej sprzyja powszechnemu rozwojowi uczniów oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują.

W tym zakresie:

 • Organizowano pomoc podczas odrabiania zadań
 • Przygotowywano zadania dodatkowe dla uczniów mających trudności z nauką.
 • Dopingowano uczniów zdolnych i starszych do samopomocy koleżeńskiej innym uczniom.

Kształtowałyśmy  wśród uczniów myślenie, spostrzegawczość, koncentrację,  uwagę podczas gier i zabaw dydaktycznych, rozgrywek umysłowych, zagadek, rebusów, łamigłówek, quizów, krzyżówek, tangramów, gier stolikowych.

W  NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA

1)      rozwijające umiejętności manualne

– zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie,  sklejanie, szycie, malowanie mydłem, origami i inne,

2)      rozbudzające  zainteresowania  czytelnicze

– czytanie prasy, wierszy, własne próby literackie, konkursy,

3)      wzbogacające posiadane  wiadomości, zaspakajanie ciekawości świat

– czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych,

– kształtujące umiejętności : wypowiadania się na zadany i dowolny temat

4)      ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki (programy artystyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne),

5)      wzbogacające ekspresję twórczą (pisanie tekstów, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, programy artystyczne, zajęcia muzyczne),

6)      zwiększające sprawność fizyczną (gry i zabawy zręcznościowe),

7)      relaksujące (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów, wycieczki,).

Oprócz programowych zajęć świetlicowych uczniowie mieli także czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystali z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy.

 • Zajęcia plastyczne
 •  „Orgiami z koła”  Dorota Dziamska.
 • Kolorowanki
 • Iris folding:  wesołe paseczkowe serduszka
 • Gry i zabawy stolikowe
 • Gry i zabawy ruchowe w sali zabaw
 • Zajęcia w sali komputerowej
 • Czas na odrabianie zadań domowych i pomoc koleżeńską.

Zajęcia świetlicowe