Drodzy rodzice, kochani uczniowie

W związku z zaistniałą sytuacją możecie się kontaktować z pedagogiem szkolnym drogą e- mailową
mariola.mlot@onet.pl

Pozdrawiam M. Młot- Pajdzik

Jak radzić sobie z lękiem i stresem

OGRANICZ KORZYSTANIE Z MEDIÓW i TRZYMAJ SIĘ FAKTÓW!

Warto postawić na wiarygodne źródła informacji o epidemii i konsekwentnie.

POZOSTAŃ W KONTAKCIE Z INNYMI LUDŹMI!

Rozmowa z ludźmi, którym ufasz, może ci pomóc. Bądź w stałym kontakcie z rodziną i przyjaciółmi np. poprzez telefon czy różne komunikatory internetowe.

POMAGAJ INNYM!

Oczywiście na ile to możliwe w czasach epidemii.

PRZYGOTUJ PLAN DZIAŁANIA!

Będąc zmuszonym do pozostawania w domu przez większość czasu, warto z wyprzedzeniem zaplanować sobie czas. To pomoże uniknąć chaosu, a także zmniejszy poziom niepewności.

ZADBAJ O SWOJE CIAŁO!

W zdrowym ciele zdrowy duch! Dobra kondycja fizyczna organizmu, którą zapewnia m.in. zdrowa dieta, picie odpowiedniej ilości wody, właściwa higiena i regularna aktywność fizyczna, pozytywnie przekłada się na stan psychiki.

W MIARĘ MOŻLIWOŚCI RÓB TO, CO LUBISZ!

 Na ile to możliwe, kontynuuj i rozwijaj swoje hobby oraz pasje.

DOBRZE SIĘ WYSYPIAJ!

Odpowiednia ilość i jakość snu wpływają zarówno na kondycję fizyczną, jak i psychiczną.

Pozdrawiam M. Młot- Pajdzik

Działalność Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Z uwagi na obowiązujący w kraju stan epidemii PPPP działa w systemie zdalnym. Proponujemy działania wspierające:

Dla rodziców

Poradnictwo telefoniczne i e-mailowe dotyczące:

 • trudności emocjonalnych wynikających z aktualnej sytuacji ( stanu epidemii, konieczności pozostawania w domu, nauki on-line).
 • trudności z radzeniem sobie z samodzielną nauką w domu, motywacją.
 • trudności wychowawczych.
 • konsultacje logopedyczne.

Dla uczniów

Poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:

 • planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu oraz motywowanie do wykonywania zadań w systemie zdalnym,
 • trudności emocjonalnych wynikających ze stanu pandemii,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • radzenia sobie z sytuacją ekspozycji społecznej podczas zajęć on-line,
 • radzenia sobie z izolacją społeczną i zaspokojenia potrzeby kontaktów rówieśniczych.

Informacja o godzinach pracy, numery telefonów oraz adresy e-mailowe specjalistów znajdują się na stronie głównej PPPP.

Zapraszamy do korzystania z naszych propozycji wsparcia.

Pedagog szkolny – mgr Mariola Młot-Pajdzik

Godziny pracy:

Poniedziałek – 11.00 – 15.45

Wtorek – 10.00 – 14.40

Środa – 10.00 – 14.40

Czwartek – 8.15 – 13.45

Piątek – 8.15 – 12.00

Programy edukacyjno-profilaktyczne w roku szkolnym 2019/2020:

1. Moje dziecko idzie do szkoły – klasa Ia, Ib

2. Czyste powietrze wokół nas – klasa 0

3. Nie pal przy mnie, proszę – klasa II, III

4. Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie – klasa IV

5. Znajdź właściwe rozwiazanie – klasa VII

6. Profilaktyka uzależnień – nowe narkotyki tzw. dopalacze – klasa VII, VIII

7. Trzymaj formę – klasa V, VI, VII, VIII

8. Unplugget – klasa VIII

9. Szkolna interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi

PROGRAMY  PROFILAKTYCZNE w roku szkolnym 2016/2017

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110

 W klasie 0 przeprowadzony został program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Kształtowanie i wychowanie człowieka zaczyna się od lat najmłodszych. Postawa obronna wobec zjawiska palenia tytoniu, którą uda się wykształcić u dziecka w wieku przedszkolnym owocuje przez całe życie.

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110

W klasie II zrealizowany został program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”. Dziecko w tym wieku pozostaje wciąż pod dużym wpływem rodziców, ale coraz bardziej patrzy na grupę. Obserwuje starszych kolegów i styka się z zachowaniami niewłaściwymi. W tym wieku nie sięga jeszcze po papierosa, ale może utwierdzić się w przekonaniu, że palenie papierosów świadczy o dorosłości oraz przynależności do grypy. Program miał na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

VLUU L110, M110 / Samsung L110, M110W klasie III zrealizowany został program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”. Dziecko będąc uczniem staje się uczestnikiem życia w grupie szkolnych kolegów. Spotyka się z uczniami starszymi, których zachowanie często ciekawi i wywołuje chęć naśladowania. Niestety, oprócz zachowań pozytywnych, dzieci obserwują zachowania niewłaściwe np. palenie  papierosów. Celem programu było uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, a przede wszystkim uświadomienie, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia oraz wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach , gdy inni przy nich palą.