Banner

logo

Projekt „Każdy jest ważny – program rozwojowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia:

Zajęcia z:

TIK
matematyczno – przyrodnicze
języka angielskiego
 
Trening kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w języku angielskim
Trening kompetencji kluczowych – TIK
Trening Młodego Naukowca
Trening kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej
 
Doradztwo edukacyjno – zawodowe
Grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
 

 Od lutego 2018 roku w naszej szkole realizujemy projekt „Każdy jest ważny” – program rozwojowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu powstała mobilna pracownia TIK i pracownia przyrodnicza. Szkoła otrzymała między innymi tablety, tablice multimedialne wraz z projektorami, materiały dydaktyczne do nauki przedmiotów przyrodniczych.

28 nauczycieli naszej szkoły zostało przeszkolonych w zakresie rozwijania kompetencji społecznych, cyfrowych, wykorzystywania eksperymentów na wszystkich zajęciach lekcyjnych i posługiwania się nowoczesnymi narzędziami w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

Uczniowie mają okazję rozwijać swoje kompetencje kluczowe, naukę czytania i pisania, podstawowe kompetencje matematyczne. W interesujący sposób uczniowie wyrównują swoje szanse edukacyjne na zajęciach wyrównawczo-dydaktycznych z TIK, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego.

Nauczyciele prowadzą również treningi rozwijające umiejętności społeczne i kształtujące następujące kompetencje:

  • językowe z naciskiem na umiejętność komunikacji w mowie i piśmie w języku angielskim (trening j.angielskiego)
  • cyfrowe (trening TIK)
  • osobiste i społeczne (Trening innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej, zajęcia terapeutyczne „Dam radę”)
  • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości (zajęcia z doradcą edukacyjno-zawodowym pt.: „Kalejdoskop Kariery”)
  • kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii (trening młodego naukowca)

Uczniowie w ramach lekcji wyjazdowych byli na zajęciach matematycznych w Explora Park w Wałbrzychu, w centrum ekologicznym w Krzyżowej. W ramach edukacji pro zawodowej odwiedzili Toyotę w Wałbrzychu, Bibliotekę Narodową im. Ossolińskich we Wrocławiu i Dom Pachnący Chlebem.

Uczniowie doceniają swój wpływ na sposoby prowadzenia zajęć, brak ocen i atmosferę sprzyjającą pracy twórczej.

Rok szkolny 2019/2020

Harmonogram-IX-2019

Harmonogram X 2019 WALIM

Harmonogram XI 2019

Harmonogram-XII-2019-WALIM

Kalejdoskop kariery

Planujemy swoją ścieżkę życiową i tworzymy firmę. Zajęcia połączone z nocowaniem w szkole.

Zajęcia TIK – dodajemy efekty do zdjęć

Zajęcia TIK – program Pages na ipadach

Zajęcia TIK – kodujemy

Zajęcia TIK – programujemy, kodujemy

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe, tworzymy wizję swojego wymarzonego życia

Zajęcia kreatywne:

Na zajęciach kreatywnych malujemy najbrzydszą postać świata 

Kreatywne pisanie „Opowiadanie ” z przesiadką”

Zajęcia TIK

Trening młodego naukowca.

Grupa 2. Zajęcia terenowe Góra Borowa. Nocka. Zadania logiczne. Rozpoznawanie podstawowych figur matematycznych i wykonanie pracy plastycznej z tych figur. Budowa liści, praca plastyczna.

Rok szkolny 2018/2019

Harmonogram pracy

Harmonogram – Każdy jest ważny IX 2018 WALIM

Harmonogram – Każdy jest ważny X 2018 WALIM

Harmonogram – Każdy jest ważny XI 2018 Walim

Harmonogram III 2019 WALIM

Harmonogram IV 2019 WALIM

Harmonogram V 2019 WALIM

Harmonogram VI 2019r.

Zajęcia TIK

Praca z i-padami: wykonujemy zdjęcia i tworzymy z nich plakaty w programie Pages. 

 

Ferie w szkole? Tak!

W czasie ferii zimowych 2019 w Publicznej Szkole Podstawowej w Walimiu odbywa się szereg różnorodnych zajęć dla chętnych uczniów.

W poniedziałek 28 stycznia 2019r. przeprowadzone zostały zajęcia w ramach realizowanego w szkole projektu edukacyjnego pt. „Każdy jest ważny”. Uczniowie w atrakcyjnej zabawowej formie doskonalili swoje umiejętności kreatywności, kompetencji z zakresu języka angielskiego oraz technologii informacyjnej. Zajęcia pod opieką nauczycieli odbyły się od godz. 9.00 do 12.15. Prowadzili je następujący nauczyciele: Katarzyna Młot, Aleksandra Wójcik, Dorota Kohlschreiber, Beata Szarek, Izabella Woldan, Mirosława Zbroniec, Magdalena Ciołkowska, Barbara Nagumowicz oraz Renata Łuczak.

Na podobne zajęcia nauczyciele zapraszają w kolejny poniedziałek ferii – 4 lutego; również od godziny 9.00 do 12.15.

Zajęcia TIK

Grafika abstrakcyjna

Zajęcia kreatywnego myślenia

Tak powstaja fantastyczne światy

Projektujemy i piszemy książki

Wycieczka do Wrocławia

8 grudnia w ramach projektu Każdy jest ważny – program rozwojowy dla szkoły podstawowej w Walimiu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wizycie studyjnej w stolicy Dolnego Śląska. Uczestniczyliśmy w wspaniałych warsztatach w Muzeum Pana Tadeusza i Ossolineum.

Innowacje

Przedświąteczne zajęcia z projektu „Każdy jest ważny”

Wycieczka

W sobotę 17 listopada 2018r. odbyła się lekcja wyjazdowa z projektu „Każdy jest ważny” – program rozwojowy dla szkoły podstawowej w Walimiu. W ramach poznawania różnych ścieżek kariery odwiedziliśmy Dom Chleba w Raszowie.

 

Kalejdoskop kariery

Pracujemy w sobotni poranek „Praca moich marzeń”

Uczniowie  klasy V uczestniczą w zajęciach z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Każdy jest ważny”.  Kalejdoskop kariery obejmuje cykl warsztatów grupowych i spotkań indywidualnych, które pozwalają uczniom rozpoznać  mocne strony i zaplanować ścieżkę kariery zawodowej.

Innowacje
Będziemy nagrywać filmy
Kreatywne myślenie
Praca wre, budujemy domy na zajęciach kreatywnych
Kreatywne myślenie to fajna zabawa, malujemy rękami najbrzydszą postać świata
Trening kreatywności, planujemy podróż kosmiczną w nieznane zakątki kosmosu
 
Na zajęciach języka angielskiego:

Przygotowania do super produkcji. Nasi uczniowie pod opieką p. Aleksandry Wójcik nakręcają teledysk. Opieka muzyczna A. Frączek. Wszystko w ramach projektu Każdy jest ważny.

Zajęcia kreatywnego myślenia

Zajęcia TIK

Dokumenty rekrutacyjne:

1. FORMATKA color

2. Regulamin rekrutacji WALIM

3. ZAŁĄCZNIK nr 1 uczeń WALIM

4. Załącznik 1a Oświadczenie uczeń WALIM

5. Załącznik 2a Oświadczenie Nauczyciel WALIM

6. Załącznik nr 2 Nauczyciel Walim

7. Załącznik nr 3 RODZIC tylko ZADANIE 6 WALIM

8. Zespół ds Rekrutacji WALIM