Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu za rok 2018 znajduje się na stronie www.gzosz.walim.pl w zakładce budżet.

Ogólne warunki ubezpieczenia ucznia 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

3 września 2018r. – Rozpoczęcie roku szkolnego

23 – 31 grudnia 2018r. – Zimowa przerwa świąteczna 

28 stycznia – 10 lutego 2019r. – Ferie zimowe 

18 – 23 kwietnia 2019r. – Wiosenna przerwa świąteczna 

15 – 17 kwietnia 2019r. – Sprawdzian ósmoklasisty

10 – 12 kwietnia 2019r. –  Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

21 czerwca 2019r. – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca do 31 sierpnia 2019r. – Wakacje