Programy edukacyjno-profilaktyczne w roku szkolnym 2019/2020:

1. Moje dziecko idzie do szkoły – klasa Ia, Ib

2. Czyste powietrze wokół nas – klasa 0

3. Nie pal przy mnie, proszę – klasa II, III

4. Program Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie – klasa IV

5. Znajdź właściwe rozwiazanie – klasa VII

6. Profilaktyka uzależnień – nowe narkotyki tzw. dopalacze – klasa VII, VIII

7. Trzymaj formę – klasa V, VI, VII, VIII

8. Unplugget – klasa VIII

9. Szkolna interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi