Punktowe oceny zachowania

Przedmiotowe Zasady Oceniania:

– Biologia

– Chemia 

– Edukacja dla bezpieczeństwa

– Etyka

– Fizyka

– Geografia

– Historia

– Informatyka

 Język angielski

– Język niemiecki

Matematyka

– Język polski

– Plastyka 

– Przyroda

– Technika

– Wychowanie fizyczne

 – Wiedza o społeczeństwie