Projekt: „Wygraj swój dobrostan” to projekt ponadnarodowej mobilności uczniów.
Kwota dofinansowania 91 638,00 PLN z programu PO WER
Cel główny:
Wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu.
Projekt ”Wygraj swój dobrostan” wspierał uczniów w osiągnięciu równowagi wewnętrznej i rozwinął kluczowe umiejętności u wszystkich uczestników: uczniów, nauczycieli, kadry zarządzającej. 18 dzieci z klas VI, VII i VIII razem z ich europejskimi rówieśnikami, tworząc grę wspierającą dobrostan psychiczny, fizyczny i intelektualny, mogły doświadczyć, jak wykorzystanie interesujących narzędzi TIK, wspólna praca i zdobywanie umiejętności współpracy w grupie międzynarodowej, ciągła komunikacja w języku obcym, rozwój psychofizyczny pozytywnie wpływają na poczucie własnej wartości, pewności siebie i poczucia sprawstwa.
Uczniowie poprzez zbieranie z różnych źródeł informacji na temat kraju docelowego, tworzenie gry, pisanie relacji z wyjazdu, pisemnej komunikacji z rówieśnikami i tworzenie po powrocie formalnych sprawozdań dla społeczności szkolnej i lokalnej mogli rozwinąć kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje cyfrowe, matematyczno-przyrodnicze, a także zmysł przedsiębiorczości. Przełamując wiele osobistych barier, wzmocnili swoje kompetencje społeczne. W trakcie mobilności odbył się Dzień Europejski promujący różnorodność kulturową, językową i etniczną oraz rozgrywki w hokeja halowego. Odbyły się: 1 wizyta przygotowawcza i 1 mobilność uczniów wraz z opiekunami.
Uczniowie naszej szkoły wspólnie z kolegami z Plavniekkalna Sakumskola z miejscowości Kekava z okolic Rygi na Łotwie omawiali zagadnienia dobrostanu i stworzyli grę w karty pt.: ”Wygraj swój dobrostan”. Podczas wizyty poznali geograficzne, historyczne i kulturowe zasoby okolic Rygi, zasady zdrowego odżywiania m.in poprzez wizytę w ekologicznej, ˙ nowoczesnej piekarni wykorzystującej tradycyjne receptury, ćwiczyli na powietrzu, korzystali z zasobów przyrody, dbali o nawodnienie organizmu. Wraz z kolegami z Łotwy wyrobili sobie nawyki codziennej aktywności, poznali techniki pozwalające analizować swój stan emocjonalny, ćwiczenia uważnościowe, a także dietę wspierającą naukę. Ważnym aspektem projektu była kreatywność. Uczniowie poznali swoje zasoby artystyczne, co pozytywnie wpłynęło na ich poczucie sprawstwa i wiarę we własne siły.
Tematyka projektu sprzyjała indywidualizacji procesu nauczania, rozwijaniu pracy w grupie i zdobywania różnorodnych miękkich umiejętności, tak ważnych na europejskim rynku pracy. Uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę o sposobach nauki i w praktyce wykorzystać znajomość języka angielskiego. Dzieci miały okazję wcielić się w różnorodne role zawodowe: kosmetologów, technologów żywienia, hotelarzy i przedsiębiorców zgodnie ze swoimi predyspozycjami i upodobaniami. Tworząc projekt od momentu wnioskowania, poprzez planowanie, realizację i ewaluację działań dzieci znacząco podniosły swoje poczucie sprawstwa i poczuły, że warto angażować się w różnorodne działania obywatelskie. Szkoły ˙ partnerskie zdobyły kolejne, nowe doświadczenia w organizacji międzynarodowych projektów. Pracując w projekcie metodami edukacji formalnej i nieformalnej, uczniowie poznali różne formy samooceny i oceny koleżeńskiej, a nauczyciele zdobyli nowe doświadczenia we wspieraniu rozwoju ucznia i przekazywaniu mu wielopoziomowej i wspierającej informacji zwrotnej.
Wyjazd na Łotwę był również okazją do poznania ciekawych sposobów organizacji pracy w szkole i na lekcji i wymiany pedagogicznych i wychowawczych doświadczeń.
Szkoły zaplanowały kolejne wspólne przedsięwzięcia.