Projekty, które będą realizowane:

Nazwa: Spa Marzeń

Regulamin rekrutacji dla opiekunów koordynatorów projektu

Regulamin rekrutacji dla opiekunów projektu

Regulamin rekrutacji dla uczniów

plakat