Zakończenie Roku Przedszkolnego 2022/2023 oraz Pożegnanie Przedszkola – grupa,,Motylki” oraz ,,Biedroneczki”🐞🧑‍🎓👩🏼‍🎓👩🏼‍🎓.
Dziękujemy Wam za uśmiech 😁, spontaniczność, wypowiedziane z entuzjazmem słowa, gesty życzliwości, zapał do działania, twórcze pomysły, budowanie naszej przedszkolnej społeczności, udział w zajęciach, zabawach, wycieczkach, uroczystościach… Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za zaufanie. Wdzięczni za to, że mogliśmy uczestniczyć w Waszym życiu przez te lata 💞💗.